I media: kronikk i Aftenposten og reportasje på TV Vest

Sofie Haughom (fysioterapeut/smertepasient) og Dagfinn Haarr (lege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin) skriver en kronikk i Aftenposten 2. mars med tittelen «Marihuana er effektiv medisin».

Det er nå på høy tid at cannabinoidmedisin løftes bort fra bakgater og hemmelige nettsider og inn i helsevesenet der den hører hjemme. Å gi alvorlig syke mennesker et så verdig liv som mulig, bør settes høyt, også når dette krever behandling med medisinsk marihuana.

Kronikken kan du lese på Aftenposten sine nettsider.

TV Vest

I fjor laget TV Vest to små reportasjer hvor de fikk et innblikk i livet til smertepasient «Kevin» sine utfordringer med norsk helsevesen. 1 mars kom det en oppfølger hvor de blir med «Kevin» til Nederland for å hente cannabis på lovlig vis. Reportasjen kan du se på TV Vest sine sider.

Screenshot_2016-03-08_13-00-03