Ny veiledning fra Statens Legemiddelverk/Helsedirektoratet til norske leger om medisinsk cannabis

I høst laget Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet en ny veiledning som skal gjøre det enklere for norske leger å vite hvordan de skal gå frem ift. medisinsk cannabis til sine pasienter. Hvis du er i en situasjon hvor din fastlege eller spesialist virker veldig skeptisk og/eller redd for å snakke om denne medisinen oppover i systemet kan det være en god ide å gjøre hun eller han oppmerksom på dette.

Lenke til sak fra tv2.no, med kommentar fra Sigurd Hortemo i Statens Legemiddelverk. «Nå blir det enklere for norske leger å gi medisinsk cannabis»

Lenke til beskrivelse av veiledningen fra Statens Legemiddelverk «Behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk»

NORMAL, en organisasjon for fornuftig regulering av cannabis har skrevet litt mer utfyllende om godkjenningsfritak osv. på sine sider her.