Temadag om medisinsk cannabis på Kåkå Kverulantkatedralen i Stavanger

Lørdag 4 februar holdt Kåkå Kverulantkatedralen en temadag med både en innledning og påfølgende debatt om hvorfor medisinsk bruk av cannabis ikke er mer utbredt i Norge.

Kåkå både streamer sine arrangement live i tillegg til å legge de ut på sin egen youtube-kanal.

Du kan se hele arrangementet på nett her.

http://kverulantkatedralen.no/hvorfor-apner-ikke-norge-opp-for-mer-bruk-av-medisinsk-cannabis-til-pasienter-tema-pa-kaka/