Pasienter og pårørende

Hvilke sykdommer eller plager kan cannabis behandle?
Hvilke former av cannabis er det mulig å få på resept?
Hvem kan få cannabis på resept?
Hvordan kan man få cannabis på resept i Norge?
Hva er Sativex?
Hva er cannabisolje?
Er hempolje det samme som cannabisolje?
Hvordan kan man få tak i cannabisolje på lovlig vis?
Hvordan kan man få tak i cannabisolje på ulovlig vis?
Hvor stor er sjansen for å bli avhengig ?
Er medisinsk cannabis aktuelt for dyr ?
Hvordan kan jeg søke om medisinsk cannabis for en person som ikke kan ta avgjørelser om egen helse?
Hvordan har det seg at cannabis kan behandle så mange forskjellige plager?
Hvilken lege i Nederland kan jeg besøke for å få en resept?

Hvilke sykdommer eller plager kan cannabis behandle?

Multippel sklerose, kreft, psoriasis, leddgikt, epilepsi, tourettes syndrom, fibromyalgia, glaukoma (grønn stær), hepatitt C, crohns sykdom, ulcerøs kolitt, HIV/aids, ADD/ADHD, PTSD, angst, depresjon, parkinson, migrene, alzheimers, autisme, anorexia, lupus, søvnløshet, eksem, bipolar lidelse, schizofreni, asperger, tinitus, astma.

Listen er lang. Vi vil prøve å lage en side dedikert til forskningen som finnes på de forskjellige områdene.

Hvilke former av cannabis er det mulig å få på resept?

I Norge er det mulig å få sativex fra norske apotek. Det er også mulig å få bedrocan sine produkter på resept, men da må resepten bli skrevet ut i Nederland. Det skal være mulig å få også resept skrevet ut også i Tyskland f.eks., men de fleste reiser til Nederland.

Hvem kan få cannabis på resept?

Sativex blir i dag i all hovedsak skrevet ut til pasienter med multippel sklerose. Det er også mulig å få skrevet ut sativex på resept hvis man har andre spastiske eller inflammasjonsrelaterte lidelser. Foreløpig kan det være vanskelig å få sativex på resept hvis man ikke har MS eller er alvorlig syk og har prøvd de fleste behandlinger uten tilfredstillende resultat.

Bedrocan kan lettest fås på resept i Nederland (det er også mulig i f.eks. Tyskland). En lege i Nederland kan i teorien skrive ut resept på cannabis for en hel rekke forskjellige sykdommer. Ta kontakt med din lege på forhånd for å finne ut om hun eller han kan skrive ut resept til din sykdom.

Hvordan kan man få cannabis på resept i Norge?

Sativex må skrives ut av din fastlege / smertespesialist. Bedrocan kan i teorien skrives ut i norge, men det blir foreløpig svært sjelden gjort. Hvis du vil ha bedrocan sine produkter bør du per dags dato reise til Nederland for å få ordnet dette.

Hva er Sativex?

Sativex er en spray som du kan få på blå resept i Norge. Det er den eneste medisinen med ekstrakt av cannabis som er godkjent (siden 2012) av Satens Legemiddelverk. Sprayen har et 1:1 forhold mellom tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). Hver dose inneholder 2.5 mg THC og 2.5 mg CBD. En sprayflaske med Sativex inneholder 10ml som utgjør ca. 90 spray. En pakke med tre flasker koster ca. 4700 kr. Anbefalt døgndose er inntil 12 spray per døgn. Ved maks dosering vil man altså bruke ca. en flaske i uken.
Sativex har ikke forhåndsgodkjent refusjon, men legen kan sende søknad om individuell refusjon til HELFO. Utgifter til Sativex dekkes ikke over bidragsordningen.

Effekt og bivirkninger:
Kliniske undersøkelser viser forbedringer ved spastisitet hos pasienter med multippel sklerose. 4 5
Det virker som tilbakemeldingene fra en del pasienter er både positive og negative. Mange opplever at sprayen har en positiv effekt samtidig som de sier at cannabis i form av blomster eller ren olje gir mye bedre effekt og smertelindring. I tillegg til cannabinoider fra cannabis inneholder Sativex også etanol(alkohol), propylenglykol6 og peppermynteolje.
Fra legemiddelverket.no:
De vanligste bivirkningene er ustøhet, tretthet, desorientering, oppmerksomhetsforstyrrelser og asteni. I placebo-kontrollerte studier avbrøt 10 % av pasientene Sativexbehandling, mens 5 % avbrøt placebo-behandling. Langsom økning av dosen kan trolig redusere forekomst av bivirkninger.

Hva er cannabisolje?

Cannabisolje er et ekstrakt av tørkede blomster fra cannabisplanten som ofte har et høyt innhold av THC og andre cannabinoider. Når det gjelder lindring av forskjellige kreftsykdommer er cannabisolje en mye kraftigere og bedre medisin å bruke enn tørkede blomster fra planten. Innholdet av THC kan komme opp i 70-90% i oljen sammenlignet med 10-30% for tørkede blomster. Innledende forskning foreslår at mangden THC er avgjørende når man snakker om kreftpasienter.

Er hempolje det samme som cannabisolje?

Nei. Hempolje er en eterisk olje som er produsert ved å destilere blomster og blader fra hempvariasjonen av cannabis. Hemp inneholder meget små mengder av THC og andre cannabinoider og har derfor ikke de samme helsefrembringende egenskapene som medisinske variasjoner av cannabis.

Hvordan kan man få tak i cannabisolje på lovlig vis?

Såvidt vi vet kan man ikke få cannabisolje på resept i norge. Det skal være mulig å finne leger i Nederland som kan hjelpe deg med dette. Dessverre er det foreløpig de standariserte og mer kjente produktene fra bedrocan leger skriver ut resept på, de har ikke canabisolje som produkt.

Hvordan kan man få tak i cannabisolje på ulovlig vis?

De fleste som leter etter cannabisolje må henvende seg til det svarte markedet. Heldigvis finnes www.thehealthcure.org . Her kan du bestille olje som er laget av økologisk cannabis med høy kvalitet. Hvis du bestiller det i posten risikerer du at det kan bli stoppet i tollen og at du må ta konsekvensene som følger.

Hvor stor er sjansen for å bli avhengig ?

Foreløpig nøyer vi oss med å henvise til hva myndighetene skriver. Det kan imidlertid beskrives veldig mye mer nyansert. Redigering kommer.

Fra Folkehelseinstituttet(www.fhi.no):
Cannabis anses å være mindre avhengighetsskapende enn andre rusmidler, som heroin og kokain. Avhengigheten kan imidlertid likevel oppleves som sterk. Noen av dem som bruker cannabis jevnlig, vil bli avhengige. Forskning tyder på at om lag 1 av 10 vil etter hvert blir avhengige. Andelen er enda større blant de som bruker cannabis daglig eller som bruker produkter med en høy konsentrasjon av THC. Så mye som 35 prosent av de som bruker cannabis jevnlig, får problemer med å slutte på grunn av abstinensplager (plager ved avvenning). Abstinenssymptomene ved avvenning består vanligvis av irritabilitet, aggressivitet, søvnløshet, rastløshet, angst, nedstemthet, skjelvinger og diaré. Det er også vist at cannabisbruk kan medføre toleranseutvikling (behov for større doser for å oppleve samme rusfølelse). Det har lenge vært påstått at cannabisbruk kan føre til at brukeren etter hvert går over til å bruke andre ulovlige og hardere rusmidler En årsakssammenheng er vanskelig å påvise, men enkelte studier tyder på det.

Er medisinsk cannabis aktuelt for dyr ?

Ja. Forskning tyder på at cannabinoider stort sett har samme effekt hos dyr og mennesker. I USA finnes det allerede kommersielle produkter tilgjengelig for dyr.

Hvordan kan jeg søke om medisinsk cannabis for en person som ikke kan ta avgjørelser om egen helse?

Vi har foreløpig ikke fått satt oss godt nok inn i regelverket for foreldre, verger o.l. Send gjerne en e-post til dialog@medisinskcannabis.info om du har opplysninger rundt dette.

Hvordan har det seg at cannabis kan behandle så mange forskjellige plager?

Kommer.

Hvilken lege i Nederland kan jeg besøke for å få en resept?

Kommer.